foto www.keeswennekendonk.nl

Over John

Ik ben John Terwal. Mijn kennismaking met acupunctuur heeft een diepe indruk op mij gemaakt. Dit resulteerde uiteindelijk in een studie hierover aan de Traditional Chinese Medicine Academie Nederland waar ik in 2009 ben afgestudeerd. Voorafgaand heb ik een algemeen westerse medische basisopleiding gehad.

Mijn niet aflatende belangstelling voor geneeskunde heeft ertoe geleid dat ik ervoor heb gekozen om acupuncturist te worden. Wat de Traditionele Chinese Geneeskunde (T.C.G.) betreft is mijn visie dat deze goed in samenspraak met de Westerse Geneeskunde kan gaan. In het Westen neemt de T.C.G. plaats in als complementaire- of aanvullende geneeskunde. 

De eerste beginselen van acupunctuur zijn 2000 jaar geleden vastgelegd en tot op heden heeft dit een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Dat houdt in dat de huidige praktijk zich verder blijft ontwikkelen en nieuwe inzichten ertoe leiden dat acupunctuur “anno nu” een dynamisch vak is waar ik met zeer veel plezier in werk. Er wordt voortdurend in mijn praktijk m.n. gekeken naar een verdere verdieping van de energetica en combinaties van de acupunctuurpunten. Ik werk in verschillende acupunctuur stijlen van Kiiko Matsumoto, Dr. Tan en Master Tung wat mij de mogelijkheid geeft om een breed scala aan gezondheidsklachten te kunnen behandelen. Mijn persoonlijke ervaring is dat deze stijlen goed inzetbaar en effectief zijn bij diverse lichamelijke-, mentale- en ook fysieke (pijn) klachten.

Wetenschappelijk onderzoek is volop in beweging in binnen- en buitenland en kent een veel grotere omvang dan vaak gesuggereerd wordt. De uitkomsten van de onderzoeken leiden er bijv. toe dat in New York in het grootste kankercentrum ter wereld acupunctuur wordt toegepast, uitsluitend op wetenschappelijke basis, bij klachten ten gevolge van kanker of de behandelingen daarvan. Daarnaast wordt er op vele fronten onderzoek verricht en regelmatig verschijnen artikelen in wetenschappelijke tijdschriften.